Sinh viên Công Nghiệp

Cập nhật: Danh sách gần 200 trường Đại học chính thức xét học bạ THPT 2022

155

Tuyển sinh năm 2022, nhiều trường đại học trên cả nước ưu tiên phương thức xét học bạ THPT.

Dưới đây là thông tin chi tiết các trường đại học, học viện tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ THPT do Báo LĐ cập nhật đến ngày 26.5:

Cập nhật: Danh sách gần 200 trường đại học công bố xét học bạ THPT 2022

Cập nhật: Danh sách gần 200 trường đại học công bố xét học bạ THPT 2022

Cập nhật: Danh sách gần 200 trường đại học công bố xét học bạ THPT 2022

Cập nhật: Danh sách gần 200 trường đại học công bố xét học bạ THPT 2022

Cập nhật: Danh sách gần 200 trường đại học công bố xét học bạ THPT 2022

Cập nhật: Danh sách gần 200 trường đại học công bố xét học bạ THPT 2022

Cập nhật: Danh sách gần 200 trường đại học công bố xét học bạ THPT 2022

Cập nhật: Danh sách gần 200 trường đại học công bố xét học bạ THPT 2022

Cập nhật: Danh sách gần 200 trường đại học công bố xét học bạ THPT 2022

Cập nhật: Danh sách gần 200 trường đại học công bố xét học bạ THPT 2022

Cập nhật: Danh sách gần 200 trường đại học công bố xét học bạ THPT 2022

Cập nhật: Danh sách gần 200 trường đại học công bố xét học bạ THPT 2022

Danh sách các trường DH công bố xét học bạ THPT năm 2022.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.