Sinh viên Công Nghiệp

ĐH Công nghiệp TP.HCM thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2016

134

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quy chế tuyển dụng, tập sự và bổ nhiệm vào ngạch viên chức của Nhà trường ban hành kèo theo Quyết định số 975/QĐ-ĐHCN ngày 11 tháng 08 năm 2015, Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.