Sinh viên Công Nghiệp

Học phí đại học 3 năm tới sẽ ra sao?

54

Hiện nay, cả nước có hơn 240 cơ sở giáo dục đại học, trong đó có 175 cơ sở công lập. Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Chia 2 nhóm: nhóm 1 là trường ĐH công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; nhóm 2 là trường ĐH công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Đơn vị tính: nghìn đồng/ sinh viên/ tháng.

Học phí từ năm học 2022-2023 đến năm học 2023-2024 đến năm học 2024-2025 rồi đến năm học 2025-2026

So sánh mức học phí trần: ĐH công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; ĐH công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên; ĐH công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Ý kiến của bạn như thế nào

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.