Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của IUH

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của IUH
Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh) công nhận trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, TPHCM) đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục ban hành theo Quyết định số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu: 80,33 % , giấy chứng nhận này có giá trị đến: ngày 12 tháng 9 năm 2021.

gcn1
*Số 42/QĐ-TTKĐ (trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TPHCM)

gcn2