Sinh viên Công Nghiệp

Chíпɦ ρɦủ ɓan hàпɦ пɡɦị ƌịпɦ số 81/2021: Xeɱ xét ⱪɦôпɡ тɦu học ρɦí với пɦữпɡ vùпɡ ᴄɦịu ảпɦ hưởпɡ với тɦiên tai, dịᴄɦ ɓệпɦ

85

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định với nhưng nơi bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng.

Chính phủ vừa ban hành nghị định số 81/2021 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Nghị định này áp dụng đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (gọi chung là người học) đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Bên cạnh việc quy định mức trần học phí ở giáo dục đại học, trung học…, nghị định lần này mở rộng thêm nhiều đối tượng được miễn giảm học phí. Cụ thể, học sinh tiểu học các trường công lập; Người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật giáo dục đại học sẽ không phải đóng học phí.

Có 19 đối tượng được miễn học phí gồm: các đối tượng là người có công với cách mạng hoặc liên quan; trẻ em mần non, học sinh, sinh viên là trẻ khuyết tật; Trẻ em học mẫu giáo, học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, mồ côi; Học sinh dân tộc nội trú, dự tuyển đại học…


Nghị định cũng quy định có 3 nhóm đối tượng được giảm học phí và hỗ trợ tiền đóng học phí.

Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học mới, cha mẹ, người giám hộ trẻ em, học sinh thuộc những đối tượng được miễn, giảm học phí chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và thực hiện theo hướng dẫn để được miễn, giảm, hộ trợ học phí theo quy định.

Phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ học phí học tập trực tiếp cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em, học sinh sinh viên. Phương thức chi trả được hướng dẫn cụ thể trong nghị định.

Nghị định nêu rõ: Khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố; tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng.

Nghị định này có hiệu lực từ 15-10-2021 và thay thế Nghị định số 86 ngày 2-10-2015.

Xem chi tiết Nghị định TẠI ĐÂY

Chính phủ ban hành nghị định số 81/2021: Xem xét không thu học phí với những vùng chịu ảnh hưởng với thiên tai, dịch bệnh
Theo https://plo.vn/giao-duc/xem-xet-khong-thu-hoc-phi-voi-nhung-vung-chiu-anh-huong-voi-thien-tai-dich-benh-1011549.html

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.