Những kẻ tự xưng “Hội Thánh của Đức Chúa Trời” dọa nạt về ngày tận thế với cả hình ảnh minh họa, ai theo và tin hội mới được “cứu rỗi”.

Bên cạnh những người không tin và quyết không theo, cũng có không ít người nhẹ dạ cả tin bị rủ rê lôi kéo.

Cuộc sống luôn có áp lực, thành viên của hội tự xưng này thường lợi dụng những áp lực trong cuộc sống để lồng ghép vào các bài giảng. Vì vậy, người dân cần đề cao cảnh giác với những luận điệu mà tổ chức tự xưng “Hội Thánh Đức Chúa Trời” rao giảng, tránh tình trạng tiền mất, tật mang, gia đình ly tán.

Loading...