Công thức giúp thí sinh tự tính điểm tốt nghiệp THPT quốc gia 2017

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 vừa kết thúc, nhiều thí sinh băn khoăn không biết điểm xét tốt nghiệp THPT năm nay sẽ được tính như thế nào? Dưới đây là công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT.

Theo Quy chế thi THPT Quốc gia 2017 được Bộ GD&ĐT ban hành, cách xét tốt nghiệp THPT năm nay kết hợp sử dụng kết quả điểm 4 bài thi tốt nghiệp (đối với thí sinh THPT) hoặc 3 bài thi tốt nghiệp (đối với thí sinh giáo dục thường xuyên) với điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

– Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT hệ THPT:
 Đăng ký dự thi 4 bài  tối thiểu, gồm 3 bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi tự chọn (bài thi KHTN hoặc bài thi KHXH). Thí sinh có thể dự thi cả 5 bài thi; điểm bài thi tự chọn nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

– Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT hệ Giáo dục Thường xuyên thi 3 bài để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, gồm 2 bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 1 bài thi tự chọn (bài thi KHTN hoặc bài thi KHXH). Thí sinh có thể dự thi cả 4 bài thi; điểm bài thi tự chọn nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, thí sinh có thể thi thêm bài thi Ngoại ngữ để xét tuyển vào ĐH, CĐ nếu có nguyện vọng.

Cụ thể, điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) THPT được tính theo công thức sau:

2_231047.png

Điểm xét tốt nghiệp gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy chế này, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.

Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức hủy bài thi trở lên, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Sau khi học sinh tính được ĐXTN thì điểm tốt nghiệp phải từ 5 điểm trở lên thì các học sinh mới đỗ tốt nghiệp. Trường hợp ĐXTN dưới 5 sẽ phải thi lại vào năm sau.

Điểm liệt của mỗi bài thi độc lập (theo thang 10 điểm) là 1,0 điểm.

Điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10 điểm) của các bài thi tổ hợp là 1,0 điểm.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 tổ chức thi 5 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, KHTN, KHXH.

Trong đó, có 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ Văn, ngoại ngữ; 2 bài thi tổ hợp: Khoa học tự nhiên (Lý + Hóa + Sinh), Khoa học xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân).

4 bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN, KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm, riêng môn ngữ văn giữ hình thức tự luận.