Cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lần thứ IX

Tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 -2019

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Tìm kiếm biểu trưng mang đậm chất sinh viên, thể hiện được mục tiêu, tinh thần và khát vọng của sinh viên trường trong giai đoạn 2017 – 2019. Phục vụ cho công tác tuyên truyền và sử dụng làm biểu trưng chính thức của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Thông qua cuộc thi, giới thiệu, tuyên truyền đến Đoàn viên, sinh viên của trường và sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh những đóng góp tích cực của sinh viên trường, của tổ chức Đoàn trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển của thành phố.

* Đối tượng: Tất cả sinh viên đang học tập tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Không giới hạn tác phẩm dự thi. Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình.

* Thời gian, địa điểm dự thi
– Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày triển khai kê hoạch đến hết ngày 03/03/2017.
– Địa điểm nhận tác phẩm:
+ Email: [email protected](file thiết kế và file .png)
+ Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường (Tầng hầm nhà D)

* Hồ sơ dự thi: Gồm có: Bản in tác phẩm trên giấy A4 (không ghi tên, không có ký hiệu riêng). Bản thuyết minh về tác phẩm.

* Nội dung thiết kế
– Mẫu thiết kế phải có logo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phải thể hiện được số lần nhiệm kỳ IX, thể hiện rõ thông tin Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2019.
– Thể hiện tinh thần, khát vọng và sức trẻ của sinh viên thành phố anh hùng; năng động, sáng tạo, xung kích đi đầu của sinh viên Đại học Công nghiệp trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM; góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

* Hình thức thiết kế
– Thể hiện trên mặt giấy trắng, khổ A4, chi tiết đơn giản, không quá 05 màu, khi in đơn sắc và thu nhỏ không làm mất chi tiết.
– Trình bày 01 mẫu lớn nằm chính giữ đúng kích cỡ 15cm, 01 mẫu thu nhỏ màu kích cỡ 2.5cm nằm bên góc phải và 01 mẫu thu nhỏ đen trắng kích cỡ 2.5cm nằm bên góc trái trang giấy.
– Mẫu thiếu kế dự thi phải kèm bản thuyết minh tác phẩm, trình bày ngắn gọn trên mặt giấy A4 (viết tay hoặc đánh máy cỡ chữ 14).
– Hình thức sáng tạo, đơn gairn và mang tính khả thi khi sử dụng.
– Tính năng sử dụng: để làm logo, huy hiệu và có thể thi công trên các chất liệu.

* Giải thưởng
– 01 giải nhất trị giá 1.000.000 đồng/giải và Giấy khen Đoàn trường.
– 03 giải khuyến khích trị giá 300.000 đồng/giải và Giấy khen Đoàn trường.
– Trên cơ sở chấm điểm của Ban Giám khảo, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ lựa chọn biểu trung chính thức cho Đại hội. Ban tổ chức cuộc thi được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đoạt giải và không hoàn trả các hồ sơ, tác phẩm dự thi không đạt giải.

* Tiến độ thực hiện
– Ngày 09/02/2017: Phát động cuộc thi.
– Từ ngày 09/02 – 03/03/2017: Nhận tác phẩm dự thi.
– Từ ngày 06/03 – 09/03/2017: Ban Giám khảo chấm điểm các tác phẩm dự thi.
– Từ ngày 10/03 – 12/03/2017: Công bố tác phẩm đạt giải.
~ Trao giải cuộc thi tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 – 2019.