Nhằm giúp các bạn sinh viên định vị được năng lực hiện tại của mình để từ đó biết mình phù hợp với công việc nào?
Mục đích: Khách mời sẽ thảo luận và đưa ra các ý kiến nhằm giúp học viên hiểu được:
 Tầm quan trọng của năng lực và xác định năng lực bản thân
 Đánh giá năng lực bản thân thông qua phần mềm GBCC (Nhật Bản), tham khảo cách viết CV
 Các cách tìm kiếm các công việc, cơ hội thực tập
 Xác định vị trí phù hợp và cơ hội nghề nghiệp đối với sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM
 Nên bổ sung thêm kiến thức, kinh nghiệm gì để tìm cơ hội tốt cho nghề nghiệp?

Thời gian: 8h00 sáng ngày 04 tháng 03 năm 2017
Địa điểm: Hội trường A7, Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đơn vị đồng hành chia sẻ cùng các bạn sinh viên:
– Đại diện Công ty IGS Nhật Bản: (Hướng dẫn sinh viên thực hiện đánh giá năng lực bản thân, Tầm quan trọng của năng lực và xác định năng lực bản thân)
– Đại diện Key Banker
– Đại diện GBCC:
Diễn giả sẽ chia sẻ với sinh viên về việc phát triển năng lực của mình để thành công trong sự nghiệp.
– Đại diện các Ngân hàng
– Khách mời:
01. Mr Nguyễn Anh Hùng – Giám đốc Nhân sự , Ngân hàng TMCP Phương Đông
02. Mr Pavel Poskakukhin – Giám đốc điều hành, CTy TNHH TMF Việt Nam
03. Mr Kazuki Kunimoto- Giám đốc điều hành, IGS Asia

Đối tượng tham gia: Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Link đăng ký: 

https://docs.google.com/forms/d/19dcCVMDOXs8V3ClyZ57rSCUdlIiyYiI67mk9l7ZVJRg/viewform?edit_requested=true

Loading...