– Đối tượng tham gia lớp học: Sinh viên, thanh niên ưu tú chưa là Đoàn viên có nguyện vọng tham gia vào tổ chức Đoàn tự nguyện đăng ký tham gia học tập và rèn luyện. Đoàn cũng là 1 phần trong tổng điểm rèn luyện của các bạn. Đăng ký cho Đoàn khoa của bạn nhé (khu vực của Đoàn khoa thường ở gần văn phòng Khoa hoặc ở trong văn phòng Khoa).
– Kinh phí: 35.000đ/ sinh viên – Thời gian đăng ký: Từ ngày 07/09/2017 tới ngày 22/09/2017
– Thời gian tổ chức lớp: ngày 23/09/2017 (Sáng : 7h30 – 11h00 ; Chiều : 13h30-16h00)
– Địa điểm: Hội trường E4, Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM
– Các Đoàn Khoa – Viện – Trung Tâm triển khai cho học sinh sinh viên đăng ký tham gia, tổng hợp danh sách (theo mẫu và đính kem file) từ Chi đoàn, gửi về văn phòng Đoàn trường (tầng hầm nhà D) trước 16h30 ngày 22/09/2017, liên hệ đồng chí Tâm Chính – Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, thường trực tại văn phòng khoa Quản trị Kinh doanh D3.02 để nộp danh sách và phí học Cảm tình Đoàn.
Ban chấp hành các Đoàn khoa/ Viện vui lòng chia sẻ thông tin đến sinh viên khoa / viện mình để kịp thời tham gia lớp học

21559065_1548941065163722_5112271191324146313_n

Loading...

21751424_1548941068497055_3016256133101224670_n

21761484_1548941058497056_4525859925881955920_n

Nguồn: Đoàn thanh niên IUH

Loading...