Các bạn sinh viên xem danh sách tại đây. (Nhớ check kĩ sheet).
Sinh viên phản hồi nhanh (nếu có sai sót) về giáo vụ khoa (giờ hành chính). Nếu điểm đủ và đúng thì chờ thông báo nhé.

Các đơn vị đào tạo kiểm tra, tổng hợp thông tin thắc mắc về kết quả học tập của sinh viên được cấp học bổng gửi về Phòng Đào tạo chậm nhất vào ngày 15/04/2019.

(Ảnh minh họa: khoa Tài chính – Ngân hàng, viện Môi trường).

Loading...