Ban Thư ký Liên chi Hội sinh viên khoa Ngoại ngữ thông báo đến toàn thể thí sinh cuộc thi thử Toeic lần 1 năm 2019 như sau:

Phòng thi:
Phòng 1: B3.04,
Phòng 2: B3.05,
Phòng 3: B3.06,
Phòng 4: B3.07.
Số lượng thí sinh từng phòng thi trong danh sách đính kèm.
Thí sinh có mặt trước phòng thi 10 phút để làm thủ tục.
Khi thi nhớ mang theo:
1. Biên lai thu lệ phí
2. Bút chì, gôm (tẩy)
Sau khi thi xem kết quả tại: http://ffl.tuoitreiuh.com

Link: http://ffl.tuoitreiuh.com/thong-bao-danh-sach-thi-sinh-va-phong-thi-dot-1-21-6-2019-thi-thu-toeic-lan-1_2019

Loading...