DS thi xếp lớp TOEIC đợt 3 ngày 09/11/2019: SV xem tại đây http://bit.ly/xl911

Thí sinh tham dự lưu ý:

Có mặt tại phòng thi theo thời gian biểu.
Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, thí sinh tham khảo trước tài liệu Hướng dẫn dự thi tại link: http://bit.ly/hdduthi

Loading...

Vào ngày thi, thí sinh bắt buộc mang theo giấy tờ cá nhân (bản gốc CMND/ Căn cước công dân, Hộ chiếu,…). Để tránh trường hợp mất và thất lạc đồ cá nhân: thí sinh không được mang theo tài sản cá nhân quý giá vì không có tủ giữ đồ và nhân sự giữ đồ.

Loading...