Đề thi tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Chiều 26/6, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 diễn ra với bài thi môn Ngoại ngữ. Trong đó, môn thi Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 sẽ gồm các thứ tiếng như: Anh, Trung, Nhật, Hàn…Giờ thi bắt đầu từ 14 giờ 20 phút, thời gian làm bài kéo dài trong 60 phút.

Loading...

Dap an de thi THPT Quoc gia 2018 mon Tieng Anh Full ma de chinh xac hinh anh 3

thi thpt quoc gia 2018 cap nhat dap an mon ngoai ngu hinh 1

Dap an de thi THPT Quoc gia 2018 mon Tieng Anh Full ma de chinh xac hinh anh 5

Dap an de thi THPT Quoc gia 2018 mon Tieng Anh Full ma de chinh xac hinh anh 6

Dap an de thi THPT Quoc gia 2018 mon Tieng Anh Full ma de chinh xac hinh anh 7

Dap an de thi THPT Quoc gia 2018 mon Tieng Anh Full ma de chinh xac hinh anh 9

Dap an de thi THPT Quoc gia 2018 mon Tieng Anh Full ma de chinh xac hinh anh 10

Dap an de thi THPT Quoc gia 2018 mon Tieng Anh Full ma de chinh xac hinh anh 11

 

Dap an de thi THPT Quoc gia 2018 mon Tieng Anh Full ma de chinh xac hinh anh 12

407:

Đề thi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Đề thi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Đề thi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Đề thi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Đề thi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

423:

Đề thi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Đề thi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Đề thi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Đề thi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Đề thi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

401

Đề thi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Đề thi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Đề thi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018Đề thi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Đề thi môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

—-

De thi tieng Anh THPT Quoc gia 2018 hinh anh 1

De thi tieng Anh THPT Quoc gia 2018 hinh anh 2

De thi tieng Anh THPT Quoc gia 2018 hinh anh 3

De thi tieng Anh THPT Quoc gia 2018 hinh anh 4

De thi tieng Anh THPT Quoc gia 2018 hinh anh 5

IUHers sẽ cập nhật liên tục đáp án đề thi tiếng Anh kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tất cả các mã đề.

Loading...