Bài giải môn Hóa học THPT quốc gia 2017:

Gợi ý bài giải môn Hóa học THPT quốc gia 2017 do Tổ giáo viên Hoc24h.vn thực hiện.

Bài giải môn Hóa học THPT quốc gia mã đề 218

Loading...

> Bài giải môn Hóa học THPT quốc gia 2017 mã đề 201

Bài giải môn Hóa học THPT quốc gia mã đề 220

Bài giải môn Hóa học THPT quốc gia mã đề 219

Bài giải môn Hóa THPT quốc gia mã đề 205

Bài giải môn Hóa học THPT quốc gia mã đề 209

Bài giải môn Hóa học THPT quốc gia mã đề 206

Mã đề 208

41. B 42. C 43. A 44. B 45. C 46. A 47. D 48. D
49. D 50. B 51. D 52. D 53. D 54. B 55. C 56. D
57. A 58. C 59. C 60. A 61. C 62. D 63. A 64. A
65. D 66. D 67. D 68. C 69. C 70. C 71. A 72. A
73. C 74. A 75. A 76. C 77. A 78. C 79. C 80. C

Mã đề 211

41. B 42. A 43. A 44. A 45. D 46. B 47. C 48. B
49. A 50. B 51. A 52. D 53. C 54. D 55. D 56. A
57. D 58. C 59. D 60. A 61. C 62. D 63. C 64. C
65. A 66. C 67. D 68. C 69. B 70. D 71. D 72. D
73. D 74. C 75. A 76. D 77. D 78. A 79. D 80. A

Mã đề 212

41. D 42. C 43. A 44. B 45. C 46. C 47. C 48. D
49. D 50. A 51. C 52. A 53. D 54. A 55. A 56. B
57. B 58. B 59. B 60. A 61. D 62. C 63. A 64. C
65. D 66. B 67. D 68. B 69. C 70. C 71. D 72. B
73. D 74. C 75. C 76. D 77. A 78. D 79. A 80. A

Đề thi môn Hóa học THPT quốc gia 2017:

Lưu ý: Các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

Mã đề 208

De thi, bai giai mon Hoa hoc THPT quoc gia 2017 hinh anh 1
De thi, bai giai mon Hoa hoc THPT quoc gia 2017 hinh anh 2
De thi, bai giai mon Hoa hoc THPT quoc gia 2017 hinh anh 3
De thi, bai giai mon Hoa hoc THPT quoc gia 2017 hinh anh 4
Theo Zing
Loading...