Đề thi, bài giải môn Lịch sử THPT quốc gia 2017

Bài giải môn Lịch sử THPT quốc gia 2017

Mã đề 319: Do cô Đoàn Thị Liên, trường THPT Kim Bảng A, Hà Nam và thạc sĩ Trần Trung Hiếu, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, thực hiện.

 1. A 2. C 3. B 4. A 5. A 6. C 7. B 8. B
9. D 10. C 11. C  12. D 13. D 14. C 15. B 16. A
17. D 18. D 19. D 20. C 21. C 22. D 23. C 24. B
25. A 26. A 27. C 28. A 29. D  30. B  31. C 32. A
33. A 34. D 35. A 36. A 37. B  38. A 39. A 40. D

Đề thi môn Lịch sử THPT quốc gia 2017:

Lưu ý: Các đánh dấu trong đề là của thí sinh, không phải đáp án.

Mã đề 319

De thi, bai giai mon Lich su THPT quoc gia 2017 hinh anh 1
De thi, bai giai mon Lich su THPT quoc gia 2017 hinh anh 2
De thi, bai giai mon Lich su THPT quoc gia 2017 hinh anh 3
De thi, bai giai mon Lich su THPT quoc gia 2017 hinh anh 4

Theo thạc sĩ Trần Trung Hiếu, giáo viên Lịch sử, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, đề thi THPT quốc gia Lịch sử giải quyết được mục đích xét tốt nghiệp. Tuy nhiên, với mục đích xét tuyển sinh vào đại học, đề này tương đối dễ, khó chọn được học sinh giỏi.

Đề thi có nội dung kiến thức bao quát chương trình Lịch sử Việt Nam và thế giới. Ấn tượng nhất trong đề là 3 câu đề cập đổi mới giáo dục và kinh tế xã hội.