Gần 800 sinh viên tại Việt Nam sẽ được đào tạo trong “Thử thách đổi mới” (Innovation Challenge) của Facebook Developer Circles Việt Nam để nâng cao năng lực cho tương lai.

Ngày 16-5, tại TP HCM, ông Konstantinos Papamiltiadis, Giám đốc toàn cầu về Chương trình và Đối tác nhà phát triển của Facebook, cho biết “Thử thách đổi mới” là chương trình do Facebook hợp tác với CoderSchool dành cho các nhà lập trình Việt Nam (Developer Circles Vietnam Innovation Challenge). Chương trình được triển khai trong vòng 6 tháng, tổ chức đồng thời tại TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng với mục tiêu đào tạo và nâng cao năng lực cho gần 800 nhà phát triển về quản lý sản phẩm, khoa học dữ liệu và React Native.

Học viên tham gia cũng sẽ được đào tạo về những kỹ năng công việc cần thiết trong kỷ nguyên công nghệ như phát triển di động, quản lý sản phẩm và khoa học dữ liệu, cũng như cơ hội làm việc với những công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam.

Loading...

Facebook Thử thách đổi mới cho 800 sinh viên Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Konstantinos Papamiltiadis, Giám đốc toàn cầu về Chương trình và Đối tác nhà phát triển của Facebook

Tại TP HCM, các học viên sẽ có cơ hội thử sức với những thách thức thực tế trong kinh doanh do các đối tác trong ngành đưa ra như Momo, Sendo, Chợ Tốt, Haravan và FE Credit, đồng thời nhận được sự cố vấn mỗi tuần từ các đối tác trong suốt 6 tháng đào tạo của chương trình.

Ông Konstantinos Papamiltiadis cho rằng với sứ mệnh kết nối, Facebook đã tiếp cận hơn 200.000 nhà phát triển thông qua mạng lưới Developers Circles toàn cầu. Chương trình tại Việt Nam nhằm mang tới cho những bạn trẻ yêu công nghệ cơ hội học hỏi, phát triển và tiếp cận những sáng kiến công nghệ mới, từ đó đóng góp vào sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.

Loading...