Chiều ngày 26.6.2020, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vừa ra thông báo về giờ học và giờ thi mới áp dụng từ học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Theo đó, khung giờ học lý thuyết, thí nghiệm, thực hành bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng và kết thúc vào 21 giờ 30. Khung giờ học gồm 16 tiết, cách 3 tiết nghỉ giải lao 10 phút.

Giảng viên và sinh viên phải có mặt tại lớp học, phòng thí nghiệm và thực hành trước 5 phút. Riêng các lớp học thí nghiệm, thực hành không nghỉ giải lao.

Loading...