Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM vừa có quyết định đình chỉ học 1 năm đối với 18 sinh viên và buộc thôi học 1 sinh viên vì nhờ người thi hộ.

Sinh viên bị kỷ luật lần này đa phần là do nhờ người thi hộ chuẩn đầu ra tiếng Anh hoặc tin học.

Trong đó, có một sinh viên của khoa Cơ khí Công nghệ bị buộc thôi học do đã có hành vi nhờ người thi hộ, nhưng lại không chấp hành hiệu lệnh triệu tập của khoa, của trường.

Theo đó, quyết định này sẽ được thông báo trong toàn trường để làm gương giáo dục cho các sinh viên khác. Đồng thời, quyết định cũng được gửi về cho gia đình, địa phương để phối hợp với nhà trường quản lý người học.

Trường hợp sinh viên không tái phạm và phấn đấu rèn luyện tốt, được địa phương và khoa xác nhận, nhà trường sẽ xem xét và chấm dứt hình thức kỷ luật sau thời gian bị kỷ luật một năm được đưa ra.

Trước đó, vào đầu năm 2017, nhà trường cũng ra quyết định hình thức kỷ luật đình chỉ một năm với 15 sinh viên nhờ người thi hộ lấy chứng chỉ tiếng Anh đầu ra.

Loading...