Chính phủ và Trung ương Đoàn tăng cường phối hợp trong công tác giáo dục thế hệ trẻ gắn với xây dựng hình mẫu thanh niên có đủ điều kiện, năng lực, bản lĩnh, kỹ năng hội nhập toàn cầu với lý tưởng, nhiệt huyết và văn hóa Việt Nam.

Nội dung trên được nêu tại thông báo số 182/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Loading...

Hình mẫu thanh niên Việt Nam giai đoạn mới

Theo đó tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác, Chính phủ và Trung ương Đoàn tập trung phối hợp trong công tác giáo dục thế hệ trẻ gắn với xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời gian tới.

Cụ thể, xây dựng hình mẫu thanh niên có đủ điều kiện, năng lực, bản lĩnh, kỹ năng hội nhập toàn cầu với lý tưởng, nhiệt huyết và văn hóa Việt Nam.

Đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên.

Trung ương Đoàn cần chỉ đạo quyết liệt các cấp bộ Đoàn triển khai tốt các nội dung công tác “Năm tuổi trẻ sáng tạo” 2018, tạo dựng hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên thời kỳ mới, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, truyền thống, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong thanh niên; khuyến khích thanh niên tích cực tham gia xây dựng “Hệ tri thức Việt số hóa”, khơi dậy khát vọng, niềm đam mê khoa học công nghệ, tinh thần dấn thân của thanh niên đối với Tổ quốc.

Chính phủ và Trung ương Đoàn phối hợp phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; chú trọng phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên; tăng cường đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng, kích động; phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ để chăm lo nhu cầu, lợi ích của thanh niên; hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận cơ hội học tập và làm việc, hình thành môi trường thuận lợi cho thanh niên phát huy năng lực, thực hiện ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên.

Kết quả hình ảnh cho thanh niên tphcm

Hỗ trợ thanh niên phát triển

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải chủ động phối hợp với các cấp bộ Đoàn trong công tác thanh niên, phong trào thanh thiếu nhi theo tinh thần đổi mới, trách nhiệm; tiếp tục có các hình thức, giải pháp, nguồn lực hỗ trợ thanh niên lập nghiệp và khởi nghiệp; phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em; quan tâm, chăm lo cho thanh niên theo phương châm “Kỷ cương – Liêm chính – Hành động – Sáng tạo – Hiệu quả”.

Đồng thời quan tâm, dành thời gian gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, kịp thời đáp ứng vấn đề chính đáng mà thanh niên quan tâm, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về thanh niên, tập trung rà soát, có cơ chế, chính sách cho thanh niên và cán bộ Đoàn.

Bên cạnh đó bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có cơ hội được phát triển, cống hiến và trưởng thành; quan tâm tạo điều kiện cho Đoàn có cơ sở vật chất, huy động, kết nối các nguồn vốn, tiếp cận được nguồn lực để hoạt động hiệu quả hơn.

Tổ chức Đoàn phải đẩy mạnh vận động xã hội hóa, tìm nguồn lực và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, phong trào thanh thiếu nhi; nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa của Đoàn.

Tổ chức Đoàn các cấp làm tốt nhiệm vụ được giao trong việc tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn, Hội, định hướng cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, thanh thiếu nhi hướng tới các giá trị cao đẹp, luôn có hoài bão và khát vọng vươn lên, tham gia đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ trẻ, chuẩn bị nguồn xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược dài hạn…

Hình mẫu thanh niên: Năng lực, bản lĩnh, kỹ năng hội nhập toàn cầu - Ảnh 1.
Hình mẫu thanh niên: đủ điều kiện, năng lực, bản lĩnh, kỹ năng hội nhập toàn cầu. Trong ảnh, thanh niên Hà Nội tình nguyện lên đường tòng quân năm 2018 – Ảnh: HÀ THANH

Trẻ còn bị đuối nước, bạo hành

Đánh giá kết quả năm 2017 và ba tháng đầu năm 2018 cả nước đạt kết quả toàn diện, nổi bật, trong đó có sự đóng góp tích cực của Đoàn và tuổi trẻ cả nước và sự phối hợp giữa Chính phủ và Trung ương Đoàn.

Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu quyết liệt của cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cấp, đứng đầu là Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đoàn.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn đã chủ động triển khai chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, triển khai ba phong trào hành động cách mạng, ba chương trình đồng hành, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đổi mới về nội dung và hình thức thực hiện.

Tuy nhiên, thông báo cũng chỉ ra công tác phối hợp còn một số hạn chế như giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên chưa đáp ứng yêu cầu, giải quyết việc làm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp còn hạn chế, phối hợp trong công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em còn chưa tốt, nhiều trẻ em còn bị đuối nước, bạo hành…

Theo TTo

Loading...