Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Hungary năm 2019 với 200 học bổng cho công dân Việt Nam.

Theo đó Chính phủ Hungary cấp 200 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Hungary theo trình độ đại học, một chu kỳ (chuyên gia/thạc sĩ), thạc sĩ, tiến sĩ và thực tập ngắn hạn.

Loading...

Chỉ tiêu học bổng như sau: 25 học bổng một chu kỳ (chuyên gia/thạc sĩ) về y khoa và sức khỏe, luật, kiến trúc và nghệ thuật; 80 học bổng đại học trình độ cử nhân chuyên ngành nông nghiệp, khoa học xã hội, truyền thông, luật, kinh tế, kỹ thuật, y học và y tế, sư phạm, khoa học tự nhiên và nghệ thuật.
55 học bổng thạc sĩ chuyên ngành nông nghiệp, khoa học xã hội, tin học, luật, kinh tế, kỹ thuật, y học và sức khỏe, sư phạm, khoa học tự nhiên và nghệ thuật; 30 học bổng tiến sĩ về các ngành học phía Việt Nam có nhu cầu đào tạo; 100 tháng học bổng học ngắn hạn (5 tháng hoặc 10 tháng) trình độ sau đại học, nghiên cứu về các ngành Việt Nam có nhu cầu.

Thời gian đào tạo: Chương trình đại học từ 03 năm đến 4 năm học; Chương trình thạc sĩ từ 1,5 năm đến 02 năm học; Chương trình một chu kỳ (chuyên gia/thạc sĩ) 05 năm đến 06 năm học; Chương trình tiến sĩ 04 năm; Chương trình thực tập: 5 tháng hoặc 10 tháng.

Chế độ học bổng: Chính phủ Hungary tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo hiểm y tế và học bổng theo quy định của phía Hungary. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Hungary.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định rõ về đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự sơ tuyển.

Về thời hạn nộp hồ sơ giấy: Ứng viên chuyển bộ hồ sơ tiếng Việt bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đến hết ngày 16/01/2019 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác quốc tế).

Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi danh sách các ứng viên được sơ tuyển để đề cử cho phía Hungary và thông báo kết quả sơ tuyển đến ứng viên qua email trong tháng 3/2019.

Các ứng viên được trường đại học phía Hungary tiếp nhận và Chính phủ Hungary cấp visa đi học sẽ được hướng dẫn làm thủ tục cử đi học trong tháng 9/2019.

Loading...