Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh thông báo Danh sách sinh viên được nhận học bổng học kì 2 năm học 2016-2017. Học bổng căn cứ vào kết quả học tập của học kì 2 năm học 2016-2017 cùng các tiêu chí: ít nhất 15 chỉ, điểm hệ số 4 phải trên 3.2. Chính sách cấp học bổng dành cho sinh viên đang học tại trường trong những năm qua đã khuyến khích cho nhiều bạn sinh viên có thành tích tốt trong học tập, biết rèn luyện đạo đức, thấm nhuần các giá trị cốt lõi của IUH thể hiện trong học tập, nghiên cứu khoa học cũng như cuộc sống.

1. Danh sách sinh viên đại học – đạt loại Xuất sắc (Tải file)

Loading...

2. Danh sách sinh viên đại học – đạt loại Giỏi (Tải file)

3. Danh sách sinh viên cao đẳng – đạt loại Xuất sắc (Tải file)

4. Danh sách sinh viên cao đẳng – đạt loại Giỏi (Tải file)

5. Danh sách sinh viên cao đẳng nghề (Tải file)

Các bạn sinh viên lưu ý:

1. Thời gian nhận học bổng:

Sinh viên Cao đẳng – Cao đẳng nghề: nhận học bổng từ ngày 20/9/2017 đến ngày 25/9/2017.
Sinh viên Đại học – Loại Xuất sắc nhận học bổng từ ngày 26/9/2017 đến ngày 27/9/2017.
Sinh viên Đại học – Loại Giỏi nhận học bổng từ ngày 28/9/2017.
2. Sinh viên nhận học bổng tại phòng Tài chính Kế toán (quầy số 1)

Buổi sáng từ 8h00 đến 11h00
Buổi chiều từ 13h30 đến 16h00
3. Sinh viên đến nhận học bổng phải trình thẻ sinh viên.

4. Không giải quyết nhận thay.

5. Mọi thắc mắc về học bổng, sinh viên vui lòng liên hệ Cô Chi (phòng Đào tạo).

Loading...