Sinh viên Công Nghiệp

Danh sách sinh viên IUH nhận học bổng học kỳ 1 năm học 2016-2017

210
Danh sách sinh viên IUH nhận học bổng học kỳ 1 năm học 2016-2017,  gồm có 05 danh sách:
       1 – Sinh viên Đại học – Đạt loại xuất sắc (tải file)
       2 – Sinh viên Đại học – Đạt loại giỏi (tải file)
       3 – Sinh viên Cao đẳng – Đạt loại xuất sắc (tải file)
       4 – Sinh viên Cao đẳng – Đạt loại giỏi (tải file)
       5 – Sinh viên Cao đẳng nghề. (tải file)
Thời gian nhận học bổng bắt đầu từ ngày 17/04/2017:
       – Buổi sáng:  7h30  đến 11h30;
       – Buổi chiều: 13h30 đến 16h30.
         (Từ thứ hai đến thứ sáu)
Địa điểm: Phòng Tài chính Kế toán (quầy số 1 – Cô Hà).
Ghi chú:
 – Khi đi nhận học bổng mang theo thẻ sinh viên. Không giải quyết nhận thay;
 – Mọi thắc mắc liên quan đến học bổng, vui lòng liên hệ phòng Đào tạo (Chuyên viên: Nguyễn Hữu Quang).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.