Học bổng học kỳ II năm học 2016-2017 của sinh viên Đại học chính quy hệ Chất lượng cao

Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh quyết định cấp học bổng học kỳ II năm học 2016-2017 cho 61 sinh viên Đại học chính quy hệ Chất lượng cao (danh sách file PDF phía dưới)

(Hình minh họa: Lớp DHQT12BTT)