Sinh viên Công Nghiệp

IUHers nhận tiền học bổng sinh viên vượt khó hiếu học năm 2016

155

1. Đối với cơ sở chính: sinh viên nhận tiền tại phòng Tài chính Kế toán – nhà E (quầy số 1).
2. Đối với phân hiệu Quảng Ngãi, cơ sở Thanh Hóa: nhận tiền tại phòng kế toán cơ sở.

Thời gian nhận tiền: buổi sáng 8h đến 11h, buổi chiều 14h đến 16h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Ghi chú: Không giải quyết nhận thay, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi nhận tiền. Thời gian nhận tiền kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/03/2017. Quá thời hạn trên, Nhà trường thu hồi bổ sung quỹ hỗ trợ sinh viên. Mọi thắc mắc khiếu nại của sinh viên sẽ không được xem xét giải quyết.

Chi tiền học bổng sinh viên vượt khó hiếu học năm 2016. Xem danh sách tại đây:

vuotkho2016-3 vuotkho2016-4 vuotkho2016-5 vuotkho2016-6 vuotkho2016-7

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.