Sinh viên Công Nghiệp

Thành phố triển khai học bổng dành cho sinh viên đầu năm học 2016-2017

141

Nhằm hỗ trợ, khích lệ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức trao học bổng cho sinh viên đầu năm học.

  1. CÁC LOẠI HỌC BỔNG:
  2. Học bổng “Trung Kiên – Tiếp sức đến trường

1.1. Số lượng: 40 suất

1.2. Trị giá: 5.000.0008.000.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường).

1.3.  Đối tượng – tiêu chuẩn:

– Tân sinh viên vừa trúng tuyển vào các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 -2017 và theo học các trường trúng tuyển.

– Có điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 21 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên).

– Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.

– Ưu tiên sinh viên mồ côi, gia đình chính sách, hoặc tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội.

– Chưa nhận bất kỳ loại học bổng xã hội nào trong năm 2016.

1.4. Hình thức trao tặng:

– Học bổng trao thành 02 kỳ/ năm học;

– Học bổng sẽ bảo trợ sinh viên từ lúc nhập học đến khi ra trường, với điều kiện sinh viên nhận học bổng đảm bảo kết quả học tập tiến bộ (năm sau cao hơn hoặc bằng điểm năm trước).

1.5. Thời gian nộp hồ sơ:

Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 10/10/2016 (Thứ hai).

* Năm học (2016 – 2017): Học bổng “Trung Kiên – Tiếp sức đến trường” sẽ trao 165 suất học bổng với tổng trị giá 885.000.000VNĐ (bao gồm 40 suất trao mới và 125 suất trao tiếp trong năm học).

  1. 2. Học bổng sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ

2.1. Số lượng: 20 suất

2.2. Trị giá: 5.000.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường)

2.3. Đối tượng – tiểu chuẩn

– Sinh viên năm 1, 2 và Tân sinh viên các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 – 2017 và theo học vào trường trúng tuyển.

– Có điểm trúng tuyển 3 môn từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên) và theo học tại trường trúng tuyển.

– Có thành tích học tập tốt (Điểm trung bình năm học 2015 – 2016 đạt: 6.5 trở lên)

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ.

– Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.

– Sinh viên chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2015, 2016.

– Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.

2.4. Thời gian nộp hồ sơ:

Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 10/10/2016 (Thứ hai).

  1. Học bổng do Trung tâm Tình nguyện Quốc tế Niigata – Nhật Bản (NVC) trao tặng.

3.1. Số lượng: 12 suất

– Trị giá: 2.100.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường).

3.2. Đối tượng – tiêu chuẩn:

– Tân sinh viên các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 – 2017 và theo học vào trường trúng tuyển.

– Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 18 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) và theo học vào trường trúng tuyển.

– Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ, ưu tiên cho các bạn có điểm cao, mồ côi cha hoặc mẹ, dân tộc ít người, gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa.

– Ưu tiên sinh viên tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội.

– Chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2016.

3.3. Thời gian nộp hồ sơ

Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 14/10/2016 (Thứ sáu)

* Năm học (2016 – 2017): Học bổng NVC sẽ trao 48 suất học bổng với tổng trị giá 100.800.000VNĐ (bao gồm 12 suất mới và 36 suất trao tiếp trong năm học).

  1. Học bổng SJINC

4.1. Số lượng: 20 suất

Trị giá: 4.500.000 đồng/suất/năm học (học bổng bảo trợ đến khi ra trường).

4.2. Đối tượng – Tiêu chuẩn:

– Tân sinh viên các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 – 2017 và theo học vào trường trúng tuyển.

– Có tổng điểm trúng tuyển 3 môn thi từ 18 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, không nhân hệ số) và theo học vào trường trúng tuyển.

– Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ, ưu tiên cho các bạn có điểm cao, dân tộc ít người, mồ côi cha hoặc mẹ, gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa.

– Ưu tiên sinh viên tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội.

– Chưa nhận học bổng xã hội trong năm 2016.

4.3. Thời gian nộp hồ sơ

Từ ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 14/10/2016 (Thứ sáu).

* Năm học (2016 – 2017): Học bổng SJINC sẽ trao 81 suất học bổng với tổng trị giá 364.500.000VNĐ (bao gồm 20 suất mới và 61 suất trao tiếp trong năm học).

 

  1. II. HỒ SƠ HỌC BỔNG

– Thư đề đạt nguyện vọng có dán kèm ảnh 3×4 và có xác nhận của Đoàn TNCS – Hội Sinh viên trường (theo mẫu đính kèm hoặc tải mẫu riêng cho từng loại học bổng từ website của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phốwww.hotrosinhvien.vn).

– Thư giới thiệu trình bày rõ về hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập (tự viết, kể cụ thể, chi tiết về bản thân, công việc làm thêm …).

– Bản sao CMND, Thẻ Sinh viên.

– Bản sao giấy báo nhập học hoặc giấy báo trúng tuyển có thể hiện số điểm đạt được do trường dự thi cung cấphoặc có chứng thực (đối với tân sinh viên);

– Bảng điểm học tập năm học 2015 – 2016 (đối với sinh viên năm 2 trở lên) có xác nhận của trường.

– Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách có xác nhận của địa phương hoặc bản sao sổ hộ nghèo có chứng thực.

– Bản photo Giấy chứng tử của cha mẹ hoặc giấy xác nhận mồ côi cha mẹ do chính quyền địa phương xác nhận(đối với sinh viên mồ côi).

– 01 ảnh 3×4.

* Mỗi sinh viên dự xét 01 loại học bổng, nếu trường hợp phát hiện hồ sơ nộp bị trùng với loại học bổng khác thì hồ sơ đương nhiên bị loại.

III. CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:

– Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp về Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên hoặc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trường, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố không tiếp nhận hồ sơ sinh viên nộp lẻ tại Trung tâm.

– Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên hoặc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trường tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ theo mẫu của từng loại học bổng, xét chọn, gửi công văn giới thiệu và hồ sơ sinh viên đủ tiêu chuẩn về Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố (33 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1) đúng thời hạn quy định, đồng thời gửi file tổng hợp qua email [email protected] trước 02 ngày nộp bản giấy, tiêu đề mail ghi rõ tên trường và loại học bổng.

Thông tin chi tiết về các học bổng xin vui lòng liên hệ đ/c Lê Thị Xuân Hiền – Phòng Tổ chức Hành chính (ĐT: 08.3827.4709).

Đây là hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên rất thiết thực, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố trân trọngđề nghị quý trường triển khai rộng rãi trên bảng tin sinh viên, bản tin điện tử của trường để sinh viên được biết và dự xét; đồng thời, hướng dẫn và giới thiệu sinh viên dự xét theo đúng tiêu chuẩn của từng loại học bổng.

TB HỌC BỔNG ĐẦU NĂM HỌC MẪU THƯ ĐỀ ĐẠT NGUYỆN VỌNG MẪU TỔNG HỢP DANH SÁCH 

Nguồn: TT Hỗ trợ sinh viên thành phố.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.