Sinh viên Công Nghiệp

Xét cấp học bổng cho học sinh sinh viên IUH vượt khó, hiếu học năm học 2016-2017

174

Xét cấp học bổng cho học sinh sinh viên IUH vượt khó, hiếu học năm học 2016-2017
Nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các em học sinh sinh viên vượt khó, hiếu học; Trường Đại học Công nghiêp TP Hồ Chí Minh thông báo hướng dẫn việc xét cấp học bổng cho học sinh sinh viên vượt khó, hiếu học năm học 2016-2017 như sau:

I. Quy định về xét học bổng: Học bổng “Học sinh sinh viên vượt khó, hiếu học” được xét cho học sinh sinh viên chính quy đang theo học tại Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh. Nguồn học bổng được trích từ Quỹ khuyến học của Nhà trường, nguồn tài trợ từ các nhà hảo tâm và cơ quan, đơn vị ngoài trường. Học sinh sinh viên thuộc diện xét cấp học bổng phải nộp đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn để được Nhà trường xem xét.

II. Đối tượng, tiêu chuẩn: Học sinh sinh viên nộp hồ sơ xét cấp học bổng phải đủ các tiêu chuẩn sau:
1. Học sinh sinh viên có điểm tổng kết năm học 2016-2017 từ loại khá trở lên và không vi phạm kỷ luật.
2. Có hoàn cảnh gia đình thuộc một trong những đối tượng sau:
a, Gia đình chính sách (Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Liệt sỹ; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học);
b, Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;
c, Học sinh sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế hoặc thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo;
d, Học sinh, sinh viên có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo;
e, Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn – đặc biệt khó khăn.
f, Học sinh sinh viên là con của cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
g, Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
hermes replica watchchanel watches fake
III. Hồ sơ xét cấp học bổng:
– Đơn đề nghị xét cấp học bổng vượt khó hiếu học (nhận tại khoa/viện đang theo học hoặc phòng Công tác sinh viên – tầng hầm nhà D).
– Giấy xác nhận đang theo học tại Trường (nhận tại phòng Công tác sinh viên – tầng hầm nhà D).
– Bảng kết quả học tập năm học 2016-2017 (nhận tại khoa/viện đang theo học).
– Các giấy tờ xác nhận thuộc từng đối tượng tại mục II của UBND xã (địa phương).
chanel watch replica
IV. Tổ chức thực hiện:
– Học sinh sinh viên nộp hồ sơ xét cấp học bổng tại khoa/ viện từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/11/2017.
– Các khoa/viện nhận hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng, tổ chức xét và lập danh sách gửi về phòng Công tác sinh viên trước ngày 15/11/2017 để tổng hợp trình Hội đồng xét duyệt. (Gửi kèm file danh sách qua Egov, người nhận: Hoàng Đơ).
– Phòng Công tác sinh viên kiểm tra hồ sơ, tiêu chuẩn; Lập danh sách Học sinh sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng trình Hội đồng xét duyệt.
– Phòng Tài chính kết toán phối hợp phòng Công tác sinh viên tham mưu mức học bổng, chi tiền cho Học sinh sinh viên theo danh sách được xét duyệt./

tb_160-page-001

tb_160-page-002

tb_160-page-003

tb_160-page-004

tb_160-page-005

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.