Học bổng này áp dụng cho học viên hệ đào tạo Thạc sĩ tại trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có kết quả học tập TỐT ở bậc đại học. Học viên được nhận học bổng bằng 100% học phí bình quân của 1 học kỳ. Chi tiết xét – cấp vui lòng xem file PDF:

Loading...