Xét cấp học bổng cho sinh viên IUH vượt khó hiếu học 2016

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập của các em học sinh sinh viên IUH vượt khó hiếu học, trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh thông báo hướng dẫn việc xét cấp học bổng cho HSSV vượt khó hiếu học năm học 2015-2016 như sau

I. Quy định:
Học sinh sinh viên chính quy đang theo học tại IUH. Nguồn học bổng được trích từ Quỹ khuyến học của nhà trường, tài trợ của nhà hảo tâm, doanh nghiệp tổ chức ngoài trường. Các bạn sinh viên phải nộp đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn.
II. Đối tượng, tiêu chuẩn:
1. Điểm tổng kết năm học 2015-2016 từ loại Khá trở lên và không vi phạm kỷ luật.
2. Có hoàn cảnh gia đình thuộc 1 trong những đối tượng sau:
a, Gia đình chính sách (Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Liệt sỹ; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học);
b, HSSV mồ cô cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;
c, HSSV bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế hoặc thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo;
d, HSSV có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo;
e, HSSV người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
f, HSSV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
g, Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
III. Hồ sơ xét học bổng:
– Đơn đề nghị xét cấp học bổng vượt khó hiếu học (nhận tại Khoa/Viện đang theo học hoặc Phòng CTCT và CTSV tầng hầm nhà D);
– Giấc xác nhận đang theo học tại Trường (nhận tại Phòng CTCT và CTSV tầng hầm nhà D);
– Bảng kết quả học tập năm học 2015-2016 (nhận tại Khoa/Viện đang theo học);
– Các giấy tờ xác nhận thuộc từng đối tượng tại mục II (phía trên) của UBND xã (nơi đăng ký hộ khẩu TT).
IV: Tổ chức thực hiện:
– HSSV nộp hồ sơ xét cấp học bổng tại các Khoa/ Viện từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/12/2016.
– Các Khoa/ Viện nhận hồ sơ xét cấp học bổng, tổ chức xét và lập danh sách gửi về Phòng CTCT và CTSV trước ngày 10/12/2016 để tổng hợp trình Hội đồng xét duyệt (Gửi kèm file danh sách qua Egov, người nhận: Hoàng Đơ).
– Phòng CTCT và CTSV kiểm tra hồ sơ, tiêu chuẩn; Lập danh sách HSSV đủ điều kiện nhận học bổng trình Hội động xét duyệt.
– Phòng Tài chính Kế toán phối hợp với Phòng CTCT và CTSV tham mưu mức học bổng và tổ chức chi tiền cho HSSV theo danh sách được xét duyệt.