I, Học bổng khuyến khích học tập áp dụng cho tất cả các sinh viên học theo học chế tín chỉ (bao gồm CLC) tại trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh. 
* Tiêu chuẩn: Sinh viên đang trong thời gian học tập chính khóa của khóa học. Học kỳ xét cấp học bổng không phải là học kỳ cuối cùng của khóa học. Xếp loại đạo đức Khá trở lên. Không có môn bị điểm F trong học kỳ. Có tổng số tín chỉ đã học trong học kỳ nhiều hơn 14 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất và quốc phòng). Có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại Giỏi hoặc Xuất sắc (từ 3,20 trở lên, theo thang điểm 4).
* Tiêu chí: Xét theo thứ hạng điểm trung bình chung của các môn đã học trong học kỳ (sau khi cộng điểm thưởng cho các thành tích đặc biệt) và tính tỉ lệ % số lượng sinh viên đang học theo khóa học, bậc học, loại hình đào tạo và theo đơn vị đào tạo (khoa, viện).

II, Học bổng dành cho sinh viên hệ Cao đẳng nghề chính quy:
Điều kiện: Đang trong thời gian học tập chính khóa của khóa học. Học kỳ xét cấp học bổng không phải là học kỳ cuối cùng của khóa học. Xếp loại đạo đức (rèn luyện) Khá trở lên. Trong các môn học trong học kỳ, không môn nào có điểm tổng kết môn học dưới 5,0 ở lần thi đầu tiên.
Tiêu chí: Xét theo xếp hạng học lực của sinh viên (sau khi cộng điểm thưởng cho các thành tích đặc biệt).

Chi tiết và mức cấp học bổng xin vui lòng xem PDF phía dưới:
qui-dinh-xet-hoc-bong-page-001

qui-dinh-xet-hoc-bong-page-002

qui-dinh-xet-hoc-bong-page-003

qui-dinh-xet-hoc-bong-page-004
* Các bạn sinh viên không cần nộp đơn, nhớ theo dõi check điểm của mình đầy đủ. Phòng đào tạo tự xét, trước khi xét sẽ thông báo về khoa 03 lần để khoa bổ sung điểm.
Mọi thắc mắc xin liên hệ: Nguyễn Hữu Quang – phòng Đào tạo (tầng trệt nhà B).
Ngoài ra, còn rất nhiều loại học bổng khác (học bổng cho cán bộ Đoàn Hội, học bổng vượt khó, học bổng riêng của các khoa, học bổng của doanh nghiệp tài trợ,…) Mọi người nhớ theo dõi IUHers.com nhé.

(Ảnh minh họa: Nguyễn Hồng Thái)

Loading...