Học phí đại học chính quy 2016 của ĐH Công nghiệp TP.HCM

Học phí đại học chính quy 2016 của ĐH Công nghiệp TPHCM dự kiến là 14,8 triệu /năm, 1 tín chỉ là 423.000 đồng.
Học kì 1 của năm nhất, nhà trường đăng kí lịch học áp cứng cho tân sinh viên, khoảng 17 tín chỉ (hệ đại học).
Cụ thể mức thu dự kiến khi mới nhập học là: Học phí học kì I (2016-2017) đối với hệ Đại học chính quy trúng tuyển năm 2016: 7.191.000 đồng (17 tín chỉ x 423.000 đồng/ tín chỉ) + 100.000 đồng (gồm Thẻ sinh viên, cuốn Giáo dục định hướng, Sổ tay sinh viên, Niên giám) + 543.000 đồng (Bảo hiểm y tế nếu có tham gia). Chưa tính Kí túc xá nhé. Chi tiết sẽ ghi đầy đủ trong phiếu báo nhập học.
– Bắt đầu từ học kì 2 thì các bạn tự đăng kí tín chỉ (đăng kí học phần) muốn học. Đăng kí bao nhiêu thì x với mức thu của tín chỉ hiện tại sẽ tính ra học phí của học kì đó.
Đại học Công nghiệp TPHCM có 2 học kì chính trong 1 năm học, 1 học kì hè (cải thiện điểm, học vượt).
Học phí hệ Cao đẳng nghề là 3,3 triệu / học kì. 1 năm là 6,6 triệu. Lịch học do khoa áp cứng.
Học phí hệ đại học Chất lượng cao (không tăng trong suốt 4 năm của khóa học): 12 triệu đồng / học kì (1 năm có 2 học kì).
Riêng phân hiệu ở Quảng Ngãi và Cơ sở Thanh Hóa học phí sẽ được giảm 20% so với Cơ sở chính ở TP.HCM.