IUH công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” lần thứ 14 năm 2017

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” lần thứ 14 năm 2017 và lấy ý kiến thăm dò dư luận.

  1. GS. TSKH Lê Huy Bá – Chuyên gia cao cấp (viện KHCN và QL Môi trường với tỷ lệ số phiếu tín nhiệm đạt 100%.