Hướng dẫn hồ sơ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Các bạn tân sinh viên chú ý: giờ các bạn là “sinh viên” rồi nhé, bỏ qua mấy mục liên quan tới “học sinh” nhé.

Loading...


Thời gian nộp hồ sơ học kỳ 2: từ đầu học kỳ 2 đến 29/02/2020.

Loading...