IUH nghỉ học trong thời gian thi THPT quốc gia 2018

Do cán bộ, giảng viên trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tham gia công tác thi THPT quốc gia năm 2018 của cụm thi số 49 tại tỉnh Đồng Nai từ ngày 24/06/2018 đến ngày 27/06/2018, nhà trường thông báo:

Loading...

1/ Tất cả các lớp học toàn trường (kể cả cơ sở, phân hiệu) được nghỉ học từ ngày 24/06 đến ngày 27/06/2018.
2. Phòng Đào tạo không chép dữ liệu chấm công dạy từ ngày 24/6 đến 27/6.
3 Phòng Công tác sinh viên không chấm công giảng viên giảng dạy từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2018.
Yêu cầu các đơn vị đào tạo, phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể cán bộ giảng viên và sinh viên thực hiện thông báo này.

Loading...