IUH nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 01/5 năm 2017

Thông báo chính thức: Lịch nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10/03 ÂL), ngày Giải phóng Miền Nam 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05/2017.

1. Giỗ Tổ Hùng Vương: Toàn thể HSSV,GV toàn trường được nghỉ 01 ngày vào ngày 06/04/2017 (10/03 ÂL).
* Ngày 07/04/2017 toàn trường làm việc bình thường.
2. Ngày Giải phóng Miền Nam 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05: Toàn thể HSSV,GV toàn trường được nghỉ 04 ngày, từ ngày 29/04 – 02/05/2017.
* Ngày 03/05/2017 toàn trường làm việc bình thường.