IUH thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) năm 2018

Căn cứ Điều 115 Bộ Luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến cán bộ, viên chức, sinh viên toàn trường về thời gian nghĩ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) năm 2018 như sau:

1. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch): Công chức, viên chức, sinh viên được nghỉ 01 ngày vào thứ Tư (25/4/2018).

2. Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5): Công chức, viên chức, sinh viên được nghỉ 02 ngày, từ ngày 30/4/2018 đến ngày 1/5/2018.
tb_41-page-001