Chiều ngày 02/5/2018, tại phòng họp E3.2, đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên cho bà Nguyễn Thị Châu. Tới tham dự buổi công bố Quyết định có ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng, ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính cùng với các cán bộ và viên chức của Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên.

Ông Nguyễn Chí Hiếu – Phó Hiệu trưởng trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ
Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên cho bà Nguyễn Thị Châu

Bà Nguyễn Thị Châu sinh năm 1973 tại Hà Nội. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh năm 1998. Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác do Trường Đại học Victoria, Úc cấp năm 2006. Bà Nguyễn Thị Châu công tác tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, là giảng viên trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên.

Loading...

Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố Quyết định:

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ
Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên

Ban Giám đốc Trung tâm TV&HTSV chụp hình lưu niệm cùng đại diện Ban Giám hiệu và Phòng Tổ chức – Hành chính

Tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm TV&HTSV chụp hình lưu niệm cùng đại diện Ban Giám hiệu và Phòng Tổ chức – Hành chính

Tin và ảnh: P.TC-HC

Loading...