Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh quyết định cấp học bổng học kỳ 1 cho học viên cao học khóa 9B

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Sau đại học, Hiệu trưởng IUH quyết định cấp học bổng cho 8 học viên cao học đợt 2 năm 2019 với tổng số tiền hơn 126 triệu đồng.

Loading...