IUH thông báo chi trả học phí miễn giảm Học kỳ 1 (đợt 2) và chi phí hỗ trợ học tập năm học 2017-2018

Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh thông báo chi trả học phí miễn giảm Học kỳ 1 (đợt 2) và chi phí hỗ trợ học tập năm học 2017-2018
1. Đối với cơ sở chính: sinh viên nhận tiền tại phòng Tài chính Kế toán (nhà E, quầy số 1).
2. Đối với PH Quảng Ngãi, Cơ sở Thanh Hóa: nhận tiền tại phòng kế toán cơ sở.

Thời gian nhận tiền: buổi sáng 8h đến 11h, buổi chiều 14h đến 16h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (bắt đầu chi tiền từ 14h00 chiều ngày 19/12/2017).

Ghi chú: Không giải quyết nhận thay, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi nhận tiền. Thời gian nhận tiền kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/12/2017. Quá thời hạn trên, Nhà trường thu hồi hoàn trả ngân sách nhà nước và bổ sung quỹ hỗ trợ sinh viên. Mọi thắc mắc khiếu nại của sinh viên sẽ không được xem xét giải quyết.

[Danh sách] Chi trả miễn giảm học phí Học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2017-2018. Xem danh sách tại đây Download

[Danh sách] Chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 1 năm học 2017-2018. Xem danh sách tại đây Download

Giải đáp về việc nhận hồ sơ, xét miễn giảm, sinh viên liên hệ phòng Công tác sinh viên, số điện thoại 0283.8940390, số nội bộ 136 để được giải đáp, hoặc liên hệ trực tiếp tại tầng hầm nhà D.

Giải đáp về số tiền nhận miễn giảm, sinh viên liên hệ phòng Tài chính Kế toán, số điện thoại 0283.8940390, số nội bộ 124 hoặc liên hệ trực tiếp tại phòng E01 (quầy số 2).