IUH thông báo Đăng ký học phần và Đóng học phí học kỳ I năm học 2018-2019

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-ĐHCN ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh về việc ban hành tiến độ đào tạo năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo thời gian đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ I năm học 2018-2019 như sau:

I. Đối với các lớp học theo tín chỉ
1. Thời gian đăng ký và đóng học phí các lớp học phần mở lần 1.
– Từ ngày 12/05/2018 đến hết ngày 15/05/2018, các khoa chuyên ngành đăng ký các học phần thực hành theo nhóm cho sinh viên (khóa cũ) để tránh trùng lịch học các học phần lý thuyết.
– Từ ngày 16/05/2018 đến hết ngày 19/05/2018, các khoa chuyên ngành đăng ký áp cứng cho sinh viên các lớp đại học chất lượng cao, đại học liên thông vừa làm vừa học theo thời khóa biểu định hướng.
Thời gian đăng ký học phần đợt 1: từ ngày 21/05/2018 đến hết ngày 21/06/2018.
– Thời gian đăng ký học phần đợt 2 (các đơn vị đào tạo mở thêm các học phần bổ sung): từ ngày 23/06/2018 đến hết ngày 30/06/2018 sinh viên đăng ký học bổ sung trong thời gian này.
Thời gian đóng học phí: từ 02/07/2018 đến 16h30 ngày 30/07/2018.
– Ngày 31/07/2018 phần mềm đăng ký học phần sẽ hủy các học phần sinh viên đã đăng ký nhưng chưa đóng học phí.
2. Thời gian đăng ký và đóng học phí các lớp học phần mở lần 2
– Thời gian mở lớp đăng ký các học phần: 06/08/2018 đến hết ngày 18/08/2018
– Thời gian đóng học phí: từ ngày 07/08/2018 đến 16h30 ngày 20/08/2018
– Ngày 21/08/2018 phần mềm đăng ký học phần IUH sẽ hủy các học phần sinh viên đã đăng ký nhưng chưa đóng học phí, sinh viên lưu ý đóng học phí đúng hạn theo quy định của nhà trường.
3. Một số lưu ý khi đăng ký học phần
Nơi giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sinh viên về đăng ký học phần: Cơ sở chính là văn phòng khoa của các khoa chuyên ngành. Phân hiệu Quảng Ngãi và cơ sở Thanh Hóa là phòng giáo vụ.

II. Đối với các lớp niên chế
Các lớp học theo niên chế: Trung học 3 năm, Cao đẳng nghề đóng học phí từ ngày 02/07/2018 đến 16h30 ngày 30/07/2018.

III. Hình thức nộp học phí
Khuyến khích sinh viên đóng học phí qua Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (tại tất cả các quầy giao dịch) hoặc nộp trực tuyến từ Ngân hàng Vietinbank qua trang web www.thanhtoanhocphi.iuh.edu.vn
Nộp học phí tại phòng Kế toán tài chính (tầng trệt nhà E) tại cơ sở chính, phòng kế toán tại các phân hiệu và cơ sở.
~ Hướng dẫn sinh viên IUH nộp học phí qua ngân hàng
tbhp1
tbhp2

Loading...