IUH thông báo Đăng ký học phần và Đóng học phí học kỳ II năm học 2018-2019

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-ĐHCN ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành tiến độ đào tạo năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo thời gian đăng ký học phần và đóng học phí học kì II năm học 2018-2019 như sau:

I. Đối với các lớp học theo tín chỉ:

1/. Thời gian đăng ký và đóng học phí các lớp học phần mở đợt 1
– Từ ngày 12/10/2018 đến hết ngày 20/10/2018, các khoa chuyên ngành:
Đăng ký các học phần thực hành theo nhóm cho sinh viên (khóa cũ) để tránh trùng lịch học các học phần lý thuyết.
Đăng ký áp cứng cho sinh viên các lớp Đại học chất lượng cao cho khóa 11 và khóa 12, Đại học liên thông vừa làm vừa học theo thời khóa biểu định hướng.
– Thời gian đăng ký học phần đợt 1: từ ngày 22/10/2018 đến hết ngày 17/11/2018:
Từ ngày 22/10/2018 đến hết ngày 04/11/2018: các khóa 13 và khóa 14.
Từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 17/11/2018: các khóa 11, 12, các khóa trở về trước (khóa 9, 10) và hệ Cao đẳng.
Từ ngày 18/11/2018 đến hết ngày 25/11/2018: tuần dự trữ cho đăng ký.
– Thời gian hủy học phần lần 1: các học phần sinh viên đã đăng ký nhưng chưa đủ số lượng: từ ngày 18/11/2018 đến hết ngày 25/11/2018.
– Thời gian đóng học phí: từ ngày 18/11/2018 đến 16h30 ngày 22/12/2018.
– Thời gian hủy học phần lần 2: các học phần sinh viên đã đóng học phí nhưng không đủ số lượng: từ ngày 18/11/2018 đến hết ngày 26/12/2018.
– Các lớp chính thức học: từ ngày 31/12/2018.
Lưu ý: Đơt 1 mở học phần đúng tiến độ cho các khóa học; Phần mềm sẽ tự hủy lần 2 cho các lớp học phần, sinh viên lưu ý đóng học phí đúng hạn theo quy định của Nhà trường.
2/. Thời gian đăng ký và đóng học phí các lớp học phần mở đợt 2:
– Mở lớp học phần đợt 2: từ 24/12/2018 đến hết 30/12/2018.
– Thời gian đăng ký các học phần: từ 31/12/2018 đến hết 13/01/2019.
– Thời gian hủy lần 1 các học phần sinh viên đã đăng ký nhưng chưa đủ số lượng: từ 13/01/2019 đến hết 17/01/2019.
– Thời gian đóng học phí lần 2: từ 13/1/2019 đến 22/1/2019.
– Thời gian hủy lần 2 các học phần sinh viên đóng học phí nhưng không đủ số lượng: từ 23/01/2019 đến hết 26/01/2019.
– Các lớp chính thức học: từ 18/02/2019.
Lưu ý: các đơn vị đào tạo vẫn có thể mở các lớp ghép, mở lớp bổ sung cho các khóa chuẩn bị tốt nghiệp và các lớp với các lí do cần thiết cần phải mở trong khoảng thời gian học kì 2; phòng Đào tạo hỗ trợ mở lớp nếu có đề nghị từ các đơn vị đào tạo.

3/. Một số lưu ý khi đăng ký học phần:
– Nơi giải đáp thắc mắc và hướng dẫn về đăng ký học phần:
Cơ sở chính: văn phòng khoa của các khoa chuyên ngành.
Phân hiệu Quảng Ngãi và cơ sở Thanh Hóa: phòng giáo vụ.
Chờ sinh viên đăng ký: sinh viên có thể đăng ký vào lớp học phần và có thể tự hủy ra khỏi lớp đã đăng ký.
Chấp nhận mở lớp: Lớp đã có công nợ; sinh viên có thể bắt đầu đóng học phí; sinh viên vẫn có thể đăng ký vào lớp học phần này nhưng không thể hủy đăng ký.
Khóa lớp: Lớp học phần đã được chính thức cho học trong học kì.

II. Đối với các lớp học theo niên chế:
Các lớp học theo niên chế: Trung học 3 năm, Cao đẳng nghề đóng học phí tại phòng Tài chính Kế toán (nhà E) từ 03/10/2018 đến 16h30 ngày 22/12/2018 hoặc đóng qua ngân hàng.

III. Hình thức nộp học phí
Khuyến khích sinh viên đóng học phí qua Ngân hàng Agribank (tại tất cả quầy giao dịch) hoặc nộp trực tuyến từ ngân hàng Vietinbank qua: http://thanhtoanhocphi.iuh.edu.vn
Nộp học phí tại phòng Tài chính Kế toán (nhà E) cơ sở chính; phòng Kế toán tại các phân hiệu và cơ sở.


* IUH quy định mức thu học phí năm học 2018-2019

 

Loading...