Nhà trường thông báo điều chỉnh đầu ra tin học của sinh viên bậc đại học và bậc cao đẳng các khóa tuyển sinh 2016 trở về trước: Có chứng chỉ A tin học hoặc Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Theo dõi lịch học và thi Tin học IUH: http://cit.iuh.edu.vn/

Loading...