Khoa Ngoại ngữ IUH thông báo Kế hoạch mở lớp Anh văn căn bản học kì 1 năm học 2018-2019

Điều kiện đăng ký: sinh viên hệ niên chế (cao đẳng nghề). Sinh viên chưa đăng ký học môn Anh văn căn bản.

Thời gian đăng ký: từ ngày 5/7/2018 đến 20/7/2018 . Sinh viên đăng ký trực tiếp tại văn phòng khoa Ngoại ngữ (tầng trệt nhà B). Sinh viên nên xem kỹ lịch học của mình trước khi lên đăng ký.

Loading...

Thời gian học: khai giảng từ ngày 30/7/2018 , kết thúc ngày 18/11/2018.

Loading...