IUH thông báo kế hoạch mở lớp Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 đợt 3 học kỳ 3 (hè) năm học 2017-2018

Đối tượng đăng ký: sinh viên hệ Đại học khóa 13 và hệ Cao đẳng khóa 18 đã thi xếp lớp: Đăng ký học Tiếng Anh 1 với điểm thi xếp lớp từ 0 -> 245 điểm; Đăng ký học tiếng Anh 2 với điểm thi xếp lớp từ 250 -> 350 điểm.
Thời gian đăng ký từ ngày 07/05/2018 đến 30/05/2018

Sinh viên đăng ký trực tiếp trên website, phần Đăng ký học phần và đi học theo lịch trên học phần. Sau khi đăng ký thấy xuất hiện công nợ môn Anh văn phải đi đóng tiền (nhà E).

Lưu ý: nếu sinh viên không biết cách đăng ký thì liên hệ trực tiếp văn phòng khoa Ngoại ngữ (nhà B) để được hỗ trợ.
Thời gian học: khai giảng từ thứ 2 ngày 11/06/2018

Loading...