IUH thông báo kế hoạch nghỉ hè năm 2017

Căn cứ theo tiến độ đào tạo năm học 2016-2017, nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ hè 2017 như sau:

Sinh viên IUH được nghỉ hè từ ngày 5/6/2017 đến hết ngày 30/7/2017, thời khóa biểu năm học 2017-2018 sẽ bắt đầu từ 31/7/2017.