IUH thông báo kế hoạch thi học kì năm học 2016-2017

Căn cứ quyết định số 791/QĐ-ĐHCN ngày 09/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM về việc ban hành tiên độ đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo kế hoạch thi học kì năm học 2016-2017 như sau:

I. PHÂN BỐ THỜI GIAN THI
1. Thời gian thi học kỳ 1:
– Các lớp Đại học K9, K10, K11 K12, Cao đẳng K16, K17:
+ Ôn thi cuối kỳ 1 : 21/11/2016 – 25/11/2016
+ Thi kết thúc kỳ 1 : 05/12/2016 – 18/12/2016
– Các lớp Cao đẳng nghề K8, K9, K10, Trung học 3 năm (sơ cấp nghề):
+ Ôn thi cuối kỳ 1: 21/11/2016-25/11/2016
+ Thi kết thúc kỳ 1: 28/11/2016 – 03/12/2016
+ Thi lại: 12/12/2016 – 18/12/2016
Khoa Lý luận chính trị, Khoa Cơ bản, Khoa Ngoại ngữ phải làm lịch thi trước ngày 15/ 10/2016 để các khoa khác xếp lịch thi các môn học còn lại.
Các Khoa chuyên ngành hoàn thành lịch thì cuối kỳ trên phần mềm Xếp thời khóa biểu, in ra và nộp về phòng Đào tạo trước ngày 13/11/2016. Các lớp Đại học khóa 12 thi các học phần thuộc Khoa lý luận chính trị sẽ thi từ ngày 19/12/2016 đến 25/12/2016.

2. Thời gian thi học kỳ 2:
– Các lớp Đại học K9, K10, K11, K12, Cao đẳng K16, K17:
+ Ôn thi cuối kỳ 2 : 08/05/2017 – 14/05/2017
+ Thi kết thúc kỳ 2 : 22/05/2017 – 04/06/2017
– Các lớp Cao đẳng nghề, K9, K10, Trung học 3 năm (sơ cấp nghề):
+ Ôn thi cuối kỳ 2 : 09/05/2017 – 14/05/2017
+ Thi kết thúc kỳ 2 : 15/05/2017 – 21/05/2017
+ Thi lại: 29/05/2017 – 04/06/2017

Lưu ý:
– Khoa ngoại ngữ thi các lớp Anh văn căn bản toàn trường xếp lịch thi học kỳ 1 vào thứ 7 ngày 26/11/2016 và học kỳ 2 ngày 13/05/2017 để tránh trùng lịch thi với các Khoa khác.
– Khoa Lý luận chính trị xếp lịch thì học kỳ 1 từ 19/12/2016 đến 25/12/2016 và học kỳ 2 vào ngày 23,24,25/05/2017(phối hợp Khoa khoa học cơ bản).
– Khoa Cơ bản xếp lịch học kỳ 1 vào ngày 07,08/ 12/2016 và học kỳ 2 vào ngày 26,27/05/2017(phối hợp Khoa khoa học lý luận chính trị).

thihk