Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-ĐHCN ngày 15/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM về việc ban hành tiến độ đào tạo năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo kế hoạch thi học kỳ năm học 2017-2018 như sau:
I. Phân bố thời gian thi
1. Thời gian thi học kỳ I:
– Các lớp Đại học K10, K11, K12, K13; Cao đẳng K17, K18: Ôn thi cuối kỳ I từ 27/11/2017 đến 03/12/2017. Thi kết thúc kỳ I: từ 12/12/2017 đến 22/12/2017.
– Các lớp Cao đẳng nghề K9, K10, Trung học 3 năm (sơ cấp nghề): Ôn thi cuối kỳ I từ 27/11/2017 đến 03/12/2017. Thi kết thúc kỳ I từ 04/12/2017 đến 08/12/2017. Thi lại: từ 18/12/2017 đến 22/12/2107.
– Các học phần thuộc khoa Lý luận chính trị và khoa Khoa học cơ bản: thi từ 04/12/2017 đến 08/12/2017, ngày 11/12/2017 dự trữ.
– Khoa Lý luận chính trị, khoa Khoa học cơ bản, khoa Ngoại ngữ làm lịch thi trước ngày 15/10/2017 để các đơn vị đào tạo khác xếp lịch thi các môn học còn lại. Các khoa chuyên ngành xếp lịch thi cuối kỳ trên phần mềm Xếp thời khóa biểu, in ra và nộp về phòng Đào tạo trước ngày 14/11/2017.
2. Thời gian thi học kỳ II
– Các lớp Đại học K10, K11, K12, K13; Cao đẳng K17, K18: Ôn thi cuối kỳ II từ 14/05/2018 đến 20/05/2018. Thi kết thúc kỳ II từ 29/05/2018 đến 08/06/2018.
– Các lớp Cao đẳng nghề K9, K10; Trung học 3 năm (sơ cấp nghề): Ôn thi cuối kỳ II từ 14/05/2018 đến 20/05/2018. Thi kết thúc kỳ II từ 21/05/2018 đến 26/05/2018. Thi lại từ 04/06/2018 đến 08/06/2018.
– Các học phần thuộc khoa Lý luận chính tị và khoa Khoa học cơ bản: thi từ 21/05/2018 đến 25/05/2018, ngày 28/05/2018 dự trữ.
– Khoa Lý luận chính trị, khoa Khoa học cơ bản làm lịch thi trước ngày 10/03/2018 để các đơn vị đào tạo khác xếp lịch thi các môn còn lại. Các khoa chuyên ngành xếp lịch thi cuối kỳ trên phần mềm Xếp thời khóa biểu, in ra và nộp về phòng Đào tạo trước ngày 1/05/2018.
– Các lớp Cao đẳng nghề K9 học và thi trước tiến độ để kịp xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.
– Các lớp Trung học 3 năm (sơ cấp nghề) thi các môn văn hóa học kỳ I và học kỳ II năm 2017-2018 theo lịch của Sở Giáo dục địa phương, các môn học nghề thi theo kế hoạch trên.
II. Các nội dung cần lưu ý (xem kỹ file hình phía dưới)Theo IUH

Loading...