IUH thông báo Kế hoạch thi học kỳ năm học 2018-2019

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-ĐHCN ngày 10/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh về việc ban hành tiến độ đào tạo năm học 2018-2019, Nhà trường thông báo kế hoạch thi học kỳ năm học 2018-2019 như sau:

Loading...