Căn cứ kế hoạch đào tạo của năm học 2017-2018, nhà trường thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp vào tháng 6 năm 2018 đối với các bậc đào tạo vẫn còn trong thời hạn học tập tại trường: DH8, DH6TCVB2, DH10VL, DH6TLT, CD15, NC6, NC8LT và các khóa học trở về sau (Đối với các đối tượng hưởng chính sách ưu tiên, được gia hạn sau thời hạn tối đa hoàn thành chương trình đào tạo, các đơn vị đào tạo gửi hồ sơ xét tốt nghiệp kèm minh chứng hưởng chính sách ưu tiên về phòng Đào tạo xem xét).
1. Thời gian thi tốt nghiệp của hệ niên chế:
– Từ ngày 15/03/2018 đến 27/05/2018: Các đơn vị tiến hành xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho các trường hợp nộp đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp và tiến hành tổ chức ôn thi tốt nghiệp với hệ niên chế.
(Các trường hợp hệ niên chế đăng ký xét tốt nghiệp do thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, các đơn vị xét dự thi tốt nghiệp từ ngày 10/06/2018).
– 15h00 ngày 31/05/2018: Họp Hội đồng tốt nghiệp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.
– Ngày 09/06/2018: Sáng thi môn Chính trị (tự luận 120 phút). Chiều thi: Lý thuyết môn chuyên ngành (tự luận 120 phút).
– Ngày 10/06/2018: Sáng thi Lý thuyết môn Cơ sở cho khối Kinh tế, Ngoại ngữ (tự luận 120 phút).
– Từ ngày 10/06/2018 đến 12/06/2018: Các lớp khối Công nghệ bắt đầu thi Thực hành.
– Từ ngày 11/06/2018 đến 14/06/2018: Chấm thi Tốt nghiệp, Nhập điểm tốt nghiệp.
– Từ ngày 15/06/2018 đến 18/06/2018: Nhận đơn phúc khảo.
– Từ ngày 18/06/2018 đến 20/06/2018: Chấm phúc khảo, hoàn tất nhập điểm phúc khảo.
2. Thời gian đề xuất xét tốt nghiệp của hệ tín chỉ: Từ ngày 15/03/2018 đến 15/06/2018: Các đơn vị đề xuất xét tốt nghiệp cho hệ tín chỉ.
3. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp:
– Từ ngày 05/06/2018 đến 20/06/2018 Xét tốt nghiệp trên hệ thống HUIEDucation.
– 14h00 ngày 22/06/2018 Họp Hội đồng tốt nghiệp để xét công nhận tốt nghiệp cho HSSV ở tất cả các bậc, hệ (kể cả hệ tín chỉ và hệ niên chế).
tb_ke_hoach_thi_xet_tot_nghiep_dot_thang_6_nam_2018-page-001
Mốc thời gian thi tốt nghiệp (hệ niên chế)
tb_ke_hoach_thi_xet_tot_nghiep_dot_thang_6_nam_2018-page-002

Theo IUH

Loading...