Sinh viên Công Nghiệp

IUH thông báo Kế hoạch thi và xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2016

142

Căn cứ kế hoạch đào tạo của năm học 2016-2017, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM thông báo Kế hoạch thi và xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2016 đối với các bậc đào tạo vẫn còn trong thời hạn học tập tại trường: DH6, DH4TC, DH9LT, DH8VL, DH5TLT, CD13, NC4, TC40, TH38 và các khóa học trở về sau.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.